Algemene Voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die GYM Groesbeek aanbiedt. Door het sluiten van een overeenkomst ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst. Na de contractperiode loopt het contract automatisch door en kan deze maandelijks opzeggen.

2. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld. Bij langdurige ziekte, blessure of zwangerschap kan, in overleg, het abonnement tijdelijk worden stopgezet. Na het tijdelijk stoppen komt deze periode aan het einde van het abonnement erbij. GYM Groesbeek kan hiervoor naar een doktersverklaring vragen.

4. Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

5. GYM Groesbeek is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is zij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

6. GYM Groesbeek is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Deelname aan een training van GYM Groesbeek geschiedt op eigen risico.

7. GYM Groesbeek is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van deelname aan de training van GYM Groesbeek.

8. GYM Groesbeek behoudt zich het recht voor, de abonnementsgelden aan te passen. Een aanpassing zal minimaal 4 weken voor het ingaan ervan worden gepubliceerd.

9. GYM Groesbeek behoudt zich het recht voor om trainingstijden, zonder opgaaf van reden, aan te passen. Tevens is GYM Groesbeek gerechtigd, onder omstandigheden, een training te laten vervallen, zonder daarvoor financieel aansprakelijk te worden gesteld.

10. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.